Mind & Soul business
Praktijk voor Coaching, Counseling en Reiki
Counseling Loosduinen
  Home

Wat is counseling?

Counseling is een praktische psychologische hulp door middel van gesprekken. Wanneer je een probleem hebt op persoonlijk of emotioneel gebied, kan counseling je helpen om beter met je situatie om te leren gaan of  om veranderingen in die situatie aan te brengen.

Het counselingcontract is vaak een kort traject van intensieve gesprekstherapie in een vertrouwensrelatie tussen jou en de counselor. Als cliënt sta je centraal, met je eigen unieke waarden, normen, wensen en mogelijkheden.

Je krijgt goede individuele begeleiding waarbij je zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Hierdoor kun je weer richting geven aan je leven.

Wat doet een counselor?

De counselor begeleidt en ondersteunt je bij:

  • Het oplossen of hanteren bij problemen
  • Het verkrijgen van inzicht in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
  • Het vinden van antwoorden op vragen
  • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Voor wie en wanneer?

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan op je werk zijn, in je relatie, met je kinderen of je familie. Je maakt je zorgen of je bent niet gelukkig. Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat het je verder brengt.

Dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen om je situatie te overzien. Iemand die je helpt bij het verhelderen van je gedachten en gevoelens.

Wat levert het op?

Je krijgt meer inzicht in jezelf en je situatie. Je komt meer in contact met jezelf en wat goed is voor jou. Je bent beter in staat bewust te luisteren naar je intuïtie. Je kunt keuzes maken in je leven die echt bij je passen en je bent beter in staat gebruik te maken van je sterke kanten.

©Mind & Soul business
zonder uitdrukkelijke toestemming mag van deze website niets worden overgenomen